Stichting Starter zet zich in voor starters op de woningmarkt. Ze heeft zich ten doel gesteld de starters de mogelijkheid te geven middels het Starterscafé zich te laten voorinformeren en hiermee stabilisatie op de starters woningmarkt te creëren.

Stichting Starter maakt zich hierover zorgen. Al enkele jaren is het internet de grootste informatiebron, maar tegelijkertijd is deze ook vervuilt met gedateerde cijfers en gegevens. Desondanks is de behoefte aan objectieve informatie onder starters nog steeds erg groot. Stichting Starter pleit voor één centraal en objectief informatiepunt.

missie

Stichting Starter is opgericht in mei 2008. Ze houdt zich bezig met het geven van voorlichting aan starters op de woningmarkt. Er is niet altijd voldoende informatie voor starters te verkrijgen. Vragen met betrekking tot hypotheekvormen, subsidieregelingen en woonlasten blijven vaak onbeantwoord via internet en media.

Stichting Starter wil door het geven van eerlijke voorlichting de voor- en nadelen en de mogelijk- en onmogelijkheden van het hebben van een eigen woning aan de starter bekend maken en de vooroordelen wegnemen. Starters hebben nu meer dan ooit de behoefte aan goede voorlichting over hun specifieke mogelijkheden bij het kopen van een huis. Middels de organisatie van laagdrempelige informatiemomenten, de zogeheten “Starterscafés”, kunnen starters in gesprek komen met experts op het gebied van woningmakelaardij, financiering en notariaat.

doel

In de statuten van Stichting Starter is de doelstelling als volgt geformuleerd:
De stichting heeft ten doel om personen die zich voor het eerst op de huizenmarkt richten, wegwijs te maken in de wereld van makelaardij, financieel advies, bankinstellingen en notariaat, en voort al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Middels het initiëren van activiteiten, het organiseren van zogenaamde startersavonden en het verstrekken van informatie tracht de stichting haar doel te verwezenlijken.