Stichting Starter zet zich in voor starters maar ook doorstromers op de woningmarkt. Ze heeft zich ten doel gesteld de (toekomstige) woningeigenaren de mogelijkheid te geven middels het Wooncafé zich te laten voor-informeren en hiermee stabilisatie op de woningmarkt te creëren.

missie

Stichting Starter is opgericht in mei 2008 met als doel voorlichting geven aan starters op de woningmarkt. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt heeft Stichting Starter in 2017 ervoor gekozen de doelgroep breder te trekken en zich ook te richten op doorstromers.

Stichting Starter wil door het geven van eerlijke voorlichting de voor- en nadelen en de mogelijk- en onmogelijkheden van het hebben van een eigen woning aan de starter bekend maken. Zowel starters als doorstromers hebben behoefte aan goede voorlichting over hun specifieke mogelijkheden bij het kopen van een eerste huis of een ander huis. Middels de organisatie van laagdrempelige informatiemomenten, de zogeheten “Wooncafés”, kunnen (toekomstige) woningeigenaren in gesprek komen met experts op het gebied van woningmakelaardij, financiering en notariaat.

doel

In de statuten van Stichting Starter is de doelstelling als volgt geformuleerd:
De stichting heeft ten doel om personen die zich voor het eerst op de huizenmarkt richten, wegwijs te maken in de wereld van makelaardij, financieel advies, bankinstellingen en notariaat, en voort al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Middels het initiëren van activiteiten, het organiseren van zogenaamde startersavonden en het verstrekken van informatie tracht de stichting haar doel te verwezenlijken.