Hier kunt u een nieuwe locatie aanmelden voor uw lokale Wooncafé

Alle vet gemaakte velden dienen ingevuld te worden.
> Bekijk hier onze voorwaarden alvorens u zich aanmeldt.

* Verplichte velden

Opdrachtgever/Aanspreekpunt:

Door ondertekening van dit formulier wordt door de Opdrachtgever aan Stichting Starter opdracht gegeven tot het organiseren van een startersavond op de door u gewenste datum, ook wel Starterscafé genoemd.

De locatie van het Starterscafé:

Afspraken met de locatie worden gemaakt door opdrachtgever. Opdrachtgever bespreekt in overleg met contactpersoon van de locatie hoe de betaling van zaalhuur en de consumpties tijdens het Starterscafé verloopt, ofwel per factuur achteraf ofwel per contante/pinbetaling.
 De nota dient door opdrachtgever rechtstreeks aan locatie betaald te worden zonder tussenkomst van Stichting Starter.

Deelnemers:

Betaling:

Na het voltooien van uw aanmelding ontvangt u een eerste factuur met 50% van het totaalbedrag. U wordt verzocht deze factuur binnen 7 dagen te voldoen. Na ontvangst van deze 50% zult u toegang krijgen tot het Service Center en zal de dienstverlening en begeleiding van Stichting Starter van start gaan. De tweede factuur voor de resterende 50% volgt na opmaak van het drukwerk. Na ontvangst van deze 50% geeft Stichting Starter toestemming om al het drukwerk te laten leveren.

Service Center:

Na ontvangst van 50% van deelnamebedrag ontvangt u een persoonlijke toegangslink die u toegang geeft tot het Service Center van Stichting Starter waar diverse marketingmiddelen voor u beschikbaar zijn.

De persoonlijke toegangscode is geldig tot 7 dagen na het Starterscafé.

 

Ik ga akkoord met bovenstaande en de algemene voorwaarden..