Voorwaarden waaraan een deelnemer zich te allen tijde dient te conformeren:

> Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder overleg met Stichting Starter het beeldmerk en alle uitingen welke toekomen en betrekking hebben op Stichting Starter aan te passen c.q. te wijzigen, conform bescherming auteursrechten en creatief eigendom zal er gesanctioneerd worden

> Bij te late aanlevering van documenten, buiten de afgesproken deadline zullen er extra kosten in rekening gebracht worden welke vooraf gecommuniceerd worden dit geldt ook voor de aan te leveren stukken van de overige deelnemers van het evenement

> Stichting Starter kan niet aansprakelijk gesteld worden indien stukken te laat aangeleverd worden door opdrachtgever, voor het niet behalen van de deadline

> Het is niet toegestaan om eigen drukwerk c.q. advertentiemateriaal uit te brengen waarin de uitingen van Stichting Starter worden gebruikt zonder overleg vooraf. Stichting Starter levert aan opdrachtgever kant-en-klaar, en indien nodig op maat gemaakt, promotiemateriaal in de lay-out van het Starterscafé welke voor alle promotieactiviteiten t.b.v. het Starterscafé gebruikt dienen te worden

> Drukwerk dient te allen tijde via de leverancier van Stichting Starter te worden gedrukt

> Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de persberichten van Stichting Starter komen deze eigen geschreven persberichten voor eigen risico, Stichting Starter ontrekt zich van ieder citaat uit naam van Stichting Starter welke niet vooraf gecontroleerd en gefiatteerd is door Stichting Starter

> Bij vragen over Stichting Starter door de media zal deze media doorverwezen worden naar de woordvoerder van Stichting Starter, welke per evenement aan u wordt bekendgemaakt

Betalingcondities

> Na het verstrekken van de opdracht middels het ondertekende opdrachtformulier dient binnen 5 werkdagen de 50% van het totaal bedrag voldaan te worden, u ontvangt hiervan een factuur. Na ontvangst van deze 50% zult u toegang krijgen tot de webwinkel en de overige dienstverlening en begeleiding van Stichting Starter

> Twee weken voor aanvang van het evenement zal de overige 50% gefactureerd worden. Na ontvangst van deze 50% geeft Stichting Starter toestemming om al het drukwerk te laten leveren.