20 / 08 – De annuïteitenhypotheek is bij potentiële huizenkopers weinig populair, zo blijkt uit onderzoek van het bureau USP Marketing Consultancy. Onder de huidige wetgeving kiest slechts 14 procent voor een annuïteitenhypotheek. Huizenkopers houden, als de plannen uit het Lente-akkoord worden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2013 alleen bij deze hypotheekvorm het recht op renteaftrek.

Slechts 3 procent van de starters (leeftijdsklasse beneden 35 jaar) zou bij de aanschaf van een nieuwe woning op voorhand kiezen voor een annuïteitenhypotheek. Deze hypotheekvorm, waarbij gedurende de looptijd maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing wordt betaald, is onder medioren en senioren juist iets populairder. In deze beide leeftijdsgroepen zou 17 procent op voorhand kiezen voor een dergelijke hypotheekvorm.

Uit het onderzoek blijkt dat het beeld dat Nederlandse huishoudens hebben van de prijsontwikkeling op de woningmarkt steeds realistischer wordt. Jongeren geven vrijwel unaniem aan te verwachten dat bij een toekomstige verhuizing geen sprake zal zijn van (gedeeltelijk) financiering uit de overwaarde van de oude woning. De financiering zal tot stand moeten komen door middel van een volledige hypotheek of een gedeeltelijke hypotheek, in combinatie met eigen spaarmiddelen.

Wanneer de overheid de inbreng van eigen middelen en de aflossing van hypotheken wil stimuleren is, bij uitvoering van de huidige plannen, ook een goede voorlichting vereist over de voordelen hiervan. De keuze voor een annuïteitenhypotheek blijkt voor een groot deel van de Nederlandse huishoudens namelijk niet direct voor de hand te liggen.

bron: NVM