10 / 01 – Op haar nieuwjaarsreceptie van 9 januari 2012 lanceerde Stichting Starter haar visie over de woningmarkt en in het bijzonder de markt voor de startende huizenkoper voor 2012.

Opmerkelijk was de duidelijke mening die de Stichting heeft over het nieuwe nieuwbouwen of te wel CPO (nieuwe stijl) bouwen. Gemeenten in Nederland hebben enorme financiële tegenslagen daar de gronden die zij destijds aangekocht hebben niet meer te verhandelen zijn. Dit blijkt ook uit een reportage dat NIEUWSUUR gisteravond uitzond, waarbij Apeldoorn de kroon spande.

“Als gemeenten blijven denken in de oude wereld en de financiële tegenvallers maar blijven afwenden op de burgers door stijging van de gemeentelijke lasten hebben ze het wat mij betreft nog steeds niet goed begrepen,” aldus Dirk Hoogeterp van Stichting Starter.”Het blijven mopperen dat de markt zo slecht is helpt niemand, kijk naar de mogelijkheden die er wel zijn. CPO bouwen is een mogelijkheid en een zeer grote kans, maar men moet wel buiten haar eigen kaders willen en durven denken!”.


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
CPO bouwen houdt kort gezegd in dat een collectief van particulieren (die zich in een vereniging verenigen) samen grond aankopen en zelf de woning gaan ontwikkelen. Het grote voordeel is dat dit veel voordeliger is omdat de traditionele projectontwikkelaar en architect en makelaar uit de distributieketen worden gehaald, iets wat enorm veel geld scheelt. Het nadeel van dit traditionele CPO is, dat dit een lang traject is en er over alles tussen toekomstige bewoners overeenstemming moet worden bereikt. Dit kan soms jaren duren, iets waar een starter niet op zit te wachten. CPO nieuwe stijl gaat daartoe sneller, ook zijn alle kostenverslindende tussenliggende partijen uit de keten weg. Echter is de keuze vrijheid iets minder voor de starter, maar nog steeds legio en zo kan er al snel gebouwd worden voor ca. 120.000,00 euro (afhankelijk van de grondprijs van de gemeente).

Kopersbegeleiding
Stichting Starter heeft ervaring om kopers in dit traject te begeleiden. “Wij begeleiden nu bijvoorbeeld de CPO vereniging in Borne ‘Ik Woon Betaalbaar in Borne’. De mogelijkheden voor de starter zijn nog steeds legio. Ze kunnen voor een betaalbare prijs een woning met een tuin hebben en hun eigen indeling creëren, weliswaar iets minder flexibel dan bij het traditionele CPO maar voor de zomer van 2012 zitten deze starters betaalbaar in hun woning en kunnen ze genieten van hun tuin,” aldus Hoogeterp van Stichting Starter.

Visie 2012
Stichting Starter verwacht dat dit nieuwe CPO bouwen de startersmarkt een enorme boost zal geven indien gemeenten willen meewerken. “We zien voornamelijk in het oosten van het land een opkomende CPO markt, dit komt omdat gemeenten daar meer gronden hebben in eigen beheer, in het westen van het land ligt er op veel gronden een bouwclaim en gezien de huidige markt staat de reguliere nieuwbouw volledig stil,” aldus Hoogeterp. “Doordat starters minder kunnen lenen dan een aantal jaren geleden worden de traditionele nieuwbouwwoningen niet meer verkocht omdat de prijzen gewoonweg te hoog zijn. Doordat CPO nieuwe stijl alle dure tussenlagen weglaat, wordt een woning opeens wel weer betaalbaar”.

Meehuilen met de wolven.
“Veel branchepartijen blijven denken in de oude wereld, echter de oude wereld bestaat niet meer, iedereen in de branche van hoog (lees de politiek) tot laag (aannemers) moeten hun visie echt veranderen. De oude tijd komt niet meer terug. Wij horen in de branche alleen maar geklaag en er wordt teveel naar anderen gewezen in de branche, redenen waarom het allemaal zo slecht gaat in de branche. Er zal in 2012 echt anders gedacht moeten worden!” gaat Hoogeterp gepassioneerd verder. “Meehuilen met de wolven geeft echt niet die impuls aan de branche en aan de starter”.

Starterslening voor iedere starter die duurzaam CPO bouwt
Een ander middel dat Stichting Starter graag ziet verschijnen is de Starterslening voor alle CPO trajecten. “Borne is een geweldig voorbeeld van hoe de nieuwe wereld in elkaar steekt, daar hebben ze een afzonderlijke starterslening CPO, deze wordt gefinancierd uit de opbrengst van de verkochte grond, dit kost de gemeente dus eigenlijk, los van rentederving, niets maar ze maken het waar door starters betaalbaar te laten wonen in Borne,”vervolgt Hoogeterp. Wij roepen de politiek, dan ook op om eens verder te kijken dan de woningmarkt anno 2006. Het liefst zien wij overigens dat de starterslening CPO alleen geld voor die projecten waar echt duurzaam gebouwd wordt, zo investeren gemeenten ook nog in duurzaamheid en worden de starters op een ludieke manier gedwongen verantwoorde keuzes te maken.”

Hypotheekrente aftrek
Stichting Starter is van mening dat het bespreekbaar moet worden om de hypotheekrente gefaseerd te beëindigen. Al is het alleen maar om alle discussie en onduidelijkheid weg te nemen uit de markt. “Wij pleiten dan wel voor een handhaving van de 2 procent overdrachtsbelasting, want die starters die niet in aanmerking komen voor een CPO traject of liever bestaande bouw kopen zullen zeker bij een terugtredende renteaftrek op een of andere manier gecompenseerd moeten worden,” aldus Stichting Starter.