31 / 10 – Stichting Starter kijkt met gemengde gevoelens naar de uitkomsten inzake de woonalinea vanuit het regeerakkoord dat gisteren door Rutte2 is gepresenteerd.

Verlengde van het Kunduz akkoord, teleurstellend!
“Echt veel nieuws staat niet in het regeerakkoord zoals deze nu gepresenteerd is. Het reeds eerder gepresenteerde Kunduz akkoord beperkte de mogelijkheden al voor de Starter in het koopsegment. Vanaf 01 januari is namelijk de hypotheekvormen die direct aflossen, t.w. annuïteiten en lineair, nog fiscaal aftrekbaar,” aldus Dirk Hoogeterp van de landelijke Stichting Starter uit Alkmaar. “Het is zeer teleurstellend dat deze maatregel, zoals wij het nu interpreteren niet van tafel is omdat dit werkelijk een slechte maatregel is voor de Starter”, vervolgt Hoogeterp zijn verhaal. “Door deze maatregel komen starters gewoonweg op hogere maandlasten te zitten, waardoor wij verwachten dat er bezuinigd gaat worden op onder andere duurzaamheid en onderhoud. Die starter kan tenslotte maandelijks maar 1 keer zijn geld uitgeven. Verder vraag ik mij af of een annuïteiten of lineaire hypotheek altijd past bij de situatie en het profiel van die starter?”.

Verheugd met uitbreiding Stimuleringsfonds Eigen Woning
Oprecht verheugd is Stichting Starter met de verruiming van de gelden inzake de zogenaamde “Startersleningen” vanuit de SVn. Vraagtekens zet Stichting Starter wel bij de funding van deze verruiming. “Nu zijn het over het algemeen de gemeenten die de Starterslening financieren. Ik kan nergens de cijfermatige onderbouwing vinden van de funding van die gelden,” Aldus Hoogeterp. “Echter iedere verruiming van de mogelijkheden voor de starter juichen wij toe en wij zijn blij te vernemen dat Rutte2 ook hiermee daadwerkelijk de starter centraal stelt in haar plannen”.

Minister van Wonen
Tevens is Stichting Starter enthousiast over de benoeming van een minister van Wonen. “Ik sluit mij volledig aan bij Ger Hukker (NVM) dat het goed is dat er nu 1 minister is die aan de knoppen draait in plaats van meerdere. Ik heb dan ook alle vertrouwen dat deze minister de woningmarkt meer dan serieus neemt en wil heroverwegen om de verplichte annuïteiten / lineaire hypotheek te laten vervallen”, aldus Hoogeterp.

Banken moeten verantwoordelijkheid nemen
Ondanks een aantal tegenvallende mogelijkheden ziet Hoogeterp nog steeds voldoende kansen voor de Starters op de woningmarkt. “Als de banken nu ook hun verantwoordelijkheid pakken en in goed overleg met de nieuwe minister hypotheekverstrekking aan starters als prioriteit op de agenda zetten heb ik er alle vertrouwen in, maar zolang de banken hun eigen belang laten prevaleren boven het maatschappelijk belang dan worden het zware jaren voor de totale woningmarkt. Ik kan mij niet voorstellen dat dit kabinet dat zover laat komen.”