20 / 01 – De plannen van DNB en de AFM leiden tot een tweedeling in de maatschappij. Alleen starters met vermogende ouders kunnen met deze plannen nog een eigen woning kopen. Terug naar de jaren 50.

Volgens Stichting Starter zijn we hard op weg om de tijd 60 jaar terug te draaien. Toen was het kopen van een starterswoning weggelegd voor die starters die een “bruidsschat” van ouders meekregen. “Natuurlijk is het nu 2012 en wij begrijpen als geen ander dat er wat moet worden gedaan aan de overkreditering op de huizenmarkt, echter deze ingrijpende maatregeling is echt een brug te ver,”aldus Dirk Hoogeterp van Stichting Starter.

Gedragscode augustus 2011/ stijging consumptieve leningen
“Wij zien na de invoering van de laatste wijziging van de gedragcode van augustus 2011 dat er voor woningen waarbij er behoorlijk verbouwd moet worden, die nu grotendeels uit eigen middelen moet worden betaald, een stijgende groei naar vraag van consumptief krediet na het passeren van de hypotheekakte. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.” Deze consumptieve leningen worden na transport afgesloten om zo alsnog de verbouwing met geleend geld te kunnen betalen. Dit geld is enkele procenten duurder, kent geen NHG dekking en is een enorm risico!

Eerder plan AFM omarmt Stichting Starter: kosten koper in 7 jaar aflossen
Het eerder gelanceerde plan van de AFM dat in 2011 zijn intrede moest doen omarmt Stichting Starter wel. Echter is dit plan door de banken van tafel geveegd, waarnaar de AFM haar oor te luister heeft gelegd. “Het blijft toch raar dat de banken dit oorspronkelijke goede plan heeft overruled. Dit oorspronkelijke plan kon op onze steun rekenen, omdat dan in 7 jaar tijd de overkreditering van de woning weg is (afhankelijk van waardedalingen). Om nu van het ene op het andere moment te verwachten dat starters eigen vermogen hebben is de achterdeur uit. De huidige generatie starter heeft veelal nog een studieschuld die ingelost moet worden, welke ook in de maximaal toets meegenomen dient te worden, laat staan dat er dan eigen vermogen beschikbaar is – op de starters na met vermogende ouders. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zo creëer je een tweedeling in de maatschappij.”

Starterslening gemeenten versus plannen DNB/AFM
“Wat ons enorm verbaast is dat er van de 430 gemeenten in Nederland er slechts 193 gemeenten zijn die starters faciliteren met startersleningen (dit is een lening van gemiddeld 30.000 euro bovenop de hypotheekverstrekking). Hierdoor ontstaat er, als je de rekenmethodiek van DNB/AFM volgt, standaard overkreditering. Het verbaast ons dat de toezichthouder dit wel toestaat. Dit staat toch haaks op hun visie,” aldus Hoogeterp.

Roep om duidelijkheid van de minister
Stichting Starter roept de minister op om nu en voor de komende tijd eens duidelijkheid te geven over alle uitspraken van de toezichthouders. “De inkt op de ‘Nieuwe’ Gedragcode is nog maar net droog, of er wordt alweer nieuwe onzekerheid voor de woningmarkt gecreëerd,” meent Hoogeterp. “Zo gaan we er echt niet komen, het consumentenvertrouwen is tot een absoluut minimum gedaald en deze onduidelijkheid helpt niet om het vertrouwen te herstellen.”

Totale herstructurering van de woningmarkt noodzakelijk, ook inzake het H woord
Er is een totale herstructurering van de woningmarkt noodzakelijk. Betaalbare huurwoningen zijn er niet voor starters. Starters zijn daartoe aangewezen op koopwoningen. Doordat de starterswoning nu qua regelgeving nog lastiger gaat worden ziet Stichting Starter de woningmarkt nog verder in het slop raken.

Nationaal Starterscafé 29 maart
Wij roepen iedere lokale marktpartij dan ook op om de starter te dienen en voor te informeren tijdens het Nationaal Starterscafé van Stichting Starter op 29 maart, daags voor de landelijke open huizen dag. Bekijk onze website of stuur een email om bij dit evenement aan te haken.
Stichting Starter pleit voor 1 centraal informatiepunt en stabiliseren van de woningmarkt.