22 / 09 – Met een landelijke campagne wil de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) het negatieve sentiment op de woningmarkt doorbreken.

Met name starters worden gewezen op de kansen die er voor veel van hen nog steeds op de markt liggen ‘Een eerste huis is wel mogelijk’. Ook voor doorstromers kan het kopen van een huis juist nu zeer aantrekkelijk zijn, zo benadrukt de campagne ‘Een ander huis is wél mogelijk!’
Ondanks het negatieve sentiment rond de woningmarkt zijn er simpelweg nog altijd veel gunstige marktomstandigheden. Woningzoekenden kunnen profiteren van lagere prijzen, meer en beter aanbod en een nog steeds relatief lage rente. Dit geldt voor veel starters die de stap van een huur- naar koopwoning willen maken, maar ook voor doorstromers. Een doorstromer die voor zijn huis wellicht minder ontvangt dan hij een paar jaar geleden op de top van de markt had gehoopt, kan vanzelfsprekend ook zijn slag slaan bij aankoop.

NVM-voorzitter Ger Hukker: “Als NVM hebben we nooit verzwegen dat de woningmarkt in zwaar weer verkeert. Maar het overall beeld dat in de media is ontstaan, vertekent de werkelijkheid. Door allerlei ongecoördineerde, negatieve uitlatingen over de woningmarkt zijn kopers schuw geworden. Soms begrijpelijk, in de gevallen dat de aangescherpte hypotheeknormen plotseling geen maatwerk meer bieden. Maar ook zij die binnen de nieuwe normen nog een prima en verantwoorde hypotheek kunnen krijgen, zijn vaak terughoudend. Ze willen dolgraag een andere woning, maar durven uit onzekerheid de stap niet te nemen. Terwijl er genoeg redenen zijn om dit juist nu wèl te doen. Het is ook niet zo dat de gehele markt tot stilstand is gekomen. Veel mensen zien en benutten hun kansen al. In Nederland worden per week nog altijd zo’n 2.500 huizen gekocht.”

Volgens Hukker hoeven consumenten zich lang niet altijd te laten afschrikken door het terughoudende kredietbeleid van banken. “Weliswaar zijn de regels voor hypotheken aangescherpt, maar dat betekent niet dat de markt voor iedereen op slot zit. Sterker, voor flink wat consumenten zijn er juist uitgelezen kansen. De rente is relatief laag, er is een goede onderhandelingspositie, veel keuze en dankzij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tot € 350.000,- kan er goedkoper en veilig een hypotheek worden afgesloten.”

De NVM bepleit overigens dat deze tijdelijk verhoogde NHG bekostigingsgrens (350.000 i.p.v. 265.000) wordt verlengd, aangezien er nog steeds zowel economisch als in termen van vertrouwen noodzaak is tot herstel van de woningmarkt. Hukker: “We hopen dat de te verwachten Woonvisie van het kabinet dit soort positieve impulsen voor de woonconsument, de starter in het bijzonder, bevat. Uit deze grote NVM-campagne mag in ieder geval wel blijken dat we vanuit de sector zelf in ieder geval zeker ook op de positieve punten zullen wijzen.”

De gedachte achter de landelijke NVM-campagne wordt onderschreven door experts op het gebied van de woningmarkt. “Starters hebben behoefte aan eenvoud en transparantie om zo een verantwoorde keuze te kunnen maken bij hun eerste stappen op de woningmarkt. Door het leveren van gericht maatwerk per persoonlijke situatie, zijn er vaak meer mogelijkheden dan op het eerste gezicht verondersteld wordt. Wij zetten onze deskundigheid in om het belang van de starter optimaal te dienen”, zegt Marcel Zuidam, Directeur ABN AMRO Hypotheken Groep.

“Veel starters twijfelen of het nu een goed moment is om een huis te kopen en of zij nog wel een hypotheek kunnen krijgen. ING vindt het belangrijk om starters inzicht te geven in de ontwikkelingen die voor hen van belang zijn en ze te helpen hun financiële doelen te realiseren. Daarom geven we op ing.nl informatie en uitleg over de nieuwe hypotheekregels en wat de veranderingen voor starters inhouden en organiseren we op dit moment weer Financiële Informatie Avonden in het hele land. Daar schetsen we een duidelijk beeld van de relevante ontwikkelingen en het verschil tussen huren en kopen. Ook geven we concrete en relevante tips”, zegt Dennis Noordervliet, marketingdirecteur hypotheken van ING.

Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie, stelt dat tijdens de kredietcrisis is gebleken dat het kopen van een huis nergens in de wereld zo veilig is als in Nederland. Mede dankzij de garantie van veilig en verantwoord lenen van de Nationale Hypotheek Garantie die op dit moment zelfs mogelijk is voor leningen tot € 350.000. “Het aantal woningen waaruit de consument op dit moment kan kiezen is in alle prijsklassen groter dan ooit en de koopprijzen zijn lager dan in de afgelopen jaren. En er is nog steeds sprake van een historisch lage hypotheekrente. Kortom, er is geen enkele aanleiding voor potentiële kopers om terughoudend te zijn. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat over enkele jaren zal blijken dat het nu een goed moment is om een huis te kopen. Daarom is het belangrijk iedereen hierop te wijzen.”

Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis, vindt het onbegrijpelijk dat de woningmarkt nog geen herstel laat zien, terwijl de economie opkrabbelt. “De uitgangspunten voor de woningmarkt zijn zo slecht nog niet. De werkloosheid daalt, mensen willen nog steeds graag verhuizen en de hypotheekrente is nog steeds niet hoog. De woningmarkt draait dus onnodig slecht en herstel krijgt geen kans.”

Ondanks de verslechterde woningmarkt blijft Pernot bij haar streven het eigenwoningbezit in ons land te vergroten. “Eigenwoningbezit in Nederland is weggelegd voor iets minder dan 60 procent van de huishoudens, terwijl meer dan 70 procent van de Nederlanders graag een eigen woning zou willen bezitten. Het is belangrijk om deze woonwens van circa een miljoen Nederlandse huishoudens dichterbij te brengen. ”

Ron Bavelaar, algemeen directeur hypotheekadviesketen De Hypotheekshop wijst op het belang van de starters op de woningmarkt: “Starters zetten treintjes op de woningmarkt in beweging. Ze kopen, en de verkoper kan een grotere woning zoeken, waardoor het effect zich voorplant naar duurdere sectoren. In onze dienstverlening op de hypotheekmarkt proberen we met name starters aan te sporen om hun kansen op de woningmarkt te grijpen. Het aanbod is groot en de rente nog steeds historisch laag. We merken dat die boodschap overkomt, veel starters pakken die kans en ervaren dat zij ook in deze tijd gewoon in aanmerking komen voor een hypotheek. ”

De NVM ondersteunt ook andere initiatieven die betrekking hebben op startende woningzoekenden. Zo is de organisatie het komende jaar als sponsorpartner betrokken bij de activiteiten van de Stichting Starter. Deze stichting organiseert informatieavonden voor starters, de Starterscafés. Bij deze Starterscafés kunnen starters in een ongedwongen sfeer vrijblijvend praten met onder anderen makelaars, notarissen en financieel adviseurs. Het verstrekken en inwinnen van informatie staat hierbij centraal.