15 / 09 – Het vertrouwen onder woningbezitters en starters in de woningmarkt is door de verlaging van de overdrachtsbelasting gestegen, blijkt uit een onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van ING heeft uitgevoerd.


Onder de ruim 1.000 ondervraagde woningbezitters en starters uit zich 8 op de 10 positief tot zeer positief over de maatregel, aldus het op donderdag uitgebrachte ING-rapport.
Starters denken sneller een koophuis te vinden en woningbezitters denken sneller te kunnen verkopen.
De ING Woonindex over het vertrouwen is in het lopende kwartaal uitgekomen op 99 punten, tegen 93 punten in het vorige kwartaal. Een score van 100 betekent in deze index dat het vertrouwen ‘neutraal’ is. Het vertrouwen onder starters scoort 105 op de index en onder woningbezitters 97.
Met name zijn de verwachtingen van de ondervraagden positiever over de aspecten hypotheekrente, aantal verkochte huizen, huizenprijzen en de juiste tijd om nu een huis te kopen.
ING rekent voor dat door de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% van 6% op een woning van EUR250.000 de belasting daalt naar EUR5.000 bij het nieuwe tarief, tegen EUR15.000 bij het vorige tarief.
Uit het onderzoek blijkt dat 89% van de Nederlanders weet heeft van de verlaging van de overdrachtsbelasting en dat 78% van de consumenten deze maatregel als positief tot zeer positief ervaren.
Van de starters denkt nu 55% sneller een geschikt huis te kunnen kopen en 72% van de woningbezitters denkt nu sneller te kunnen verkopen.
ING pleit ervoor om de verlaging van de overdrachtsbelasting permanent te maken, waar het nu nog een tijdelijke stimuleringsmaatregel is, die in juni 2012 afloopt. U kunt ook bellen voor vragen met Stichting Starter op 072 5140624.