30 / 09 – Donderdagavond 29 september gingen er in verschillende plaatsen door Nederland de deuren open voor de starterende woningzoeker. Stichting Starter die opkomt voor de belangen van de starters kan spreken van een zeer geslaagde avond. Het resultaat geeft een goed gevoel voor de OpenHuizenRoute van 01 oktober.

Starterscafé
Een Starterscafé is een laagdrempelige bijeenkomst waarbij in een café diverse partijen bij elkaar zijn
om op een laagdrempelige manier de starter te voorzien van informatie over hypotheken, woningen, startersregelingen, schenkingsmogelijkheden van ouders aan kinderen. De partijen, t.w. makelaar, hypotheekadviseur, gemeenten, SVN, notarissen spreken dan ook van een zeer geslaagde opkomst.
Open Huizen Route

Voor het eerst heeft Stichting Starter het Nationale Starterscafé kort voor de Open Huizen Route gepland. “We hebben dit bewust gedaan omdat wij merkte dat deze dagen zo leven onder de bevolking en dus ook onder de starter en dat bleek te kloppen” aldus Marcelle le Feber van Stichting Starter. “Ook de onzekerheid op de financiële markten roept natuurlijk vragen op” “veel vragen kregen we of het nu wel verstandig is een huis te kopen, ansich is dat natuurlijk voor iedereen verschillen, maar over het algemeen konden de meeste starters naar huis met een positief advies om WEL te gaan kopen”.

Overdrachtsbelasting en lage rente
Veel vragen waren er ook over de tijdelijke maatregel voor de verlaging van de overdrachtsbelasting
naar 2% en de lage rentestand. “Juist door de verlaging van de overdrachtsbelasting alsmede de historisch lage rente, die alsmaar dalende blijft, is er gewoonweg veel meer mogelijk voor starters dan de media doen geloven. Als de banken nu ook eens hun maatschappelijke verantwoording nemen om starters als volwaardige klanten te zien, dan zouden nog meer starters in aanmerking komen voor hun droomhuis of droom appartement,” volgens Marcelle le Feber.

Starheid van de banken
Waar Stichting Starter zich overigens enorm aan stoort en irriteert is het starre beleid van de banken. Banken doen er alles aan om geen geld te willen verstrekken. “Het blijft bizar dat de meeste banken gewoon weg geen hypotheek willen verstrekken in combinatie met de starterslening van de gemeente, terwijl de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dit wel wil. Het blijft bizar dat de banken gezamenlijk een afspraak hebben gemaakt en dit in een gedragscode hebben vastgelegd waardoor starters op dit moment minder kunnen lenen dan wat de NHG en de minster van Financiën acceptabel vindt en dan kan de heer Boele Staal van de vereniging van Nederlandse banken bij Pauw en Witteman zich verschuilen achter de wetgeving, maar hij verdraaid gewoonweg de feiten helaas,” aldus Marcelle le Feber, “en daar is de starter de dupe van, maar ook de verkoper”.

Het mooie weer
Ondanks het mooie weer was het gemiddeld aantal bezoekers meer dan 30 per café, waarbij Rosmalen de kroon stak met ruim 150 bezoekers. En bewijs dat er nog steeds heel veel vraag is naar objectief advies gecoördineerd door Stichting Starter.