01 / 08 – De nieuwe gedragscode die door de banken en DNB en AFM is afgesproken is nadelig voor de starter op de woningmarkt. Net nu de overdrachtbelastingverlaging is verlaagd naar 2% wordt deze regel die er al geruime tijd aan zat te komen ingevoerd is het er toch voor de starter weer niet makkelijker op geworden om een woning te kopen.

NHG versus Gedragscode 01 augustus ’11
“Wij hadden verwacht dat de banken voor NHG zaken de NHG normen zouden respecteren, het starterssegment bevindt zich juist in de prijsklasse van de NHG (tot €350.000). Echter nu de banken ook voor NHG zaken de strengere gedragscode hanteren komen veel starters toch weer in de problemen. Vooral starters die een zogenaamde opknapwoning kopen kunnen door deze gedragscode de totale verbouwing niet meer volledig mee financieren. Binnen de NHG grenzen kan dat wel, maar die worden niet gevolgd door de banken.” “De banken willen wel de lusten van de dekking van NHG maar de verstrekkingsnormen lappen ze op deze manier aan hun laars, voor ons onacceptabel” aldus Stichting Starter.


Loan to value (verbouwingen)

Bij de gedragscode wordt uitgegaan van de waarde van het onderpand. Bij NHG mag de totale verbouwing meegefinancierd worden echter bij de nieuwe Gedragscode kijken de banken naar de waardestijging  na verbouw in het taxatierapport. Bij een verbouwing van de woning is de waardestijging nooit 1 op 1 gelijk aan de verbouwingskosten. Dit resulteert dat een groot deel van de verbouwing uit eigen geld voldaan moet worden. “Ansich is dit een nobel streven van de banken om starters niet teveel te laten lenen, maar wij verwachten dat starters die een opknap woning kopen massaal dure kredieten en persoonlijke leningen gaan sluiten en die ervaring hebben we eerder waar dat toe leidt”
Oproep aan de minister en de banken. Wij roepen de minister dan ook op om de banken aan te sporen om de NHG normen door de banken te laten respecteren. Op deze manier zijn we terug bij af.

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Marcelle Le Feber op 072 5140624