28 / 03 – De afgelopen jaren wordt u vrijwel permanent verwend met ronkende krantenartikelen over de woningmarkt.

En uiteraard in het bijzonder over de financiële aspecten daarvan. Kenmerkend aan al die berichten is dat ze elkaar consequent tegenspreken en dat is op zijn minst verwarrend voor de aspirant koper. Er lijken geen zekerheden meer te zijn, in een markt die het juist in hoge mate moet hebben van vertrouwen en positief denken.