Waarom heb ik een notaris nodig?

Onze maatschappij bestaat uit mensen met uiteenlopende belangen. Hiervoor zijn afspraken nodig die rechtsgeldig vastgelegd moeten worden door een onafhankelijk persoon, de notaris. De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte.

Wat is een koopakte?

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar of de notaris de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Voor verdere informatie klik hier.

Wij gaan samenwonen, moet dat via de notaris?
Als je van plant bent te gaan samenwonen zonder te trouwen dan is het raadzaam om een samenlevingscontract bij de notaris op te laten stellen. Maar dit is niet verplicht!

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst waarin jullie onderling afspraken maken over zaken die met het samenwonen te maken hebben. Denk hierbij aan kosten van de huishouding en het verdelen van de bezittingen bij het beëindigen van de relatie. Hoewel het mogelijk is om de afspraken onderling op papier te zetten, is het met het oog op de juridische rechtskracht (denk aan de belastingdienst, pensioenfondsen, kinderen) zeer verstandig er voor te kiezen om een samenlevingscontract notarieel vast te leggen.

Wat zijn notariele akten?
In een notariële akte worden overeenkomsten en verklaring juridisch vastgelegd. Een aantal overeenkomsten moet verplicht in een notariële akte worden opgenomen. Pas dan zijn ze geldig.


Notariële akten die je tegen kunt komen bij het kopen van je woning zijn:

> akte van levering
Definitie: Een notariële akte die wordt opgemaakt bij de overdracht van onroerende zaken. De notaris zorgt voor de registratie van deze akte bij het Kadaster.

> hypotheekakte
Definitie: De hypotheekakte is het document waarin de hypotheekafspraken tussen de koper en de financieringsinstelling zijn vastgelegd. In dit contract worden alle afspraken vastgelegd. En in de wet is geregeld dat deze akte bij een notaris dient te passeren. De akte wordt opgenomen in het hypotheekregister.

> samenlevingscontract
Definitie: Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst waarin jullie onderling afspraken maken over zaken die met het samenwonen te maken hebben. Denk hierbij aan kosten van de huishouding en het verdelen van de bezittingen bij het beëindigen van de relatie. Het samenlevingscontract heeft in Nederland geen aparte wettelijke regeling en hoeft niet verplicht door een notaris te worden opgesteld.

> testament
Definitie: Een testament is een meestal door een notaris opgestelde akte, waarin iemand regelt wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap gebeurt.

> akte huwelijkse voorwaarden
Definitie: Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel vóór het sluiten van het huwelijk, als tijdens het huwelijk worden gemaakt. Laat je door de notaris informeren over de voor- en nadelen en de verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden.


Notariskosten

Net als een makelaar en een hypotheekadviseur brengt de notaris natuurlijk ook kosten in rekening.
In het notariaat gelden geen vaste tarieven, vraag dus van te voren een offerte bij één of meerdere notarissen op zodat je weet welke kosten gemaakt zullen worden. Een notarisofferte kan bestaan uit een vast bedrag voor de werkzaamheden, een uurtarief of variaties daarop.

Naast de notariële kosten zijn er ook nog bijkomende kosten. Zo worden bij een akte van levering Kadasterkosten in rekening gebracht, bij een testament kosten voor inschrijving in het Centraal Testamentregister en bij huwelijkse voorwaarden kosten voor inschrijving in het huwelijksgoederenregister.


Overzicht van de kosten waarmee je rekening moet houden:

Kosten Hypotheekakte
> honorarium notaris
> recherchekosten kadaster
> inschrijfkosten kadaster
> eventueel bijkomende kosten
> btw

Kosten akte van levering
> honorarium notaris
> recherchekosten kadaster
> inschrijfkosten kadaster
> eventueel bijkomende kosten
> btw

Kosten testament
> honorarium notaris
> inschrijfkosten Centraal Testamentenregister
> eventueel bijkomende kosten
> btw

Kosten akte huwelijkse voorwaarden
> honorarium notaris
> inschrijfkosten in huwelijksgoederenregister
> inschrijfkosten Centraal Testamentenregister
> eventueel bijkomende kosten
> btw

Kosten samenlevingscontract
> honorarium notaris
> inschrijfkosten in huwelijksgoederenregister
> eventueel bijkomende kosten
> btw

Je wilt je eerste woning kopen. Daar komt veel bij kijken en dat kun je niet alleen.
Hiervoor heb je vakspecialisten nodig, denkend aan een makelaar, een hypotheekadviseur en notaris.